Globalne nastavitve

Skrivanje modulov

Skrivanje modulov

Tomasz Cybulski
1 pred enim mesecem

Drugi element nastavitev, ki vpliva na pomemben del sistema je modul za skrivanje elementov dnevnika za posamezne skupine uporabnikov. Da modul skrijete ali pokažete za izbrano skupino uporabnikov, v levem meniju pojdite na klub nastavitve skriti moduli. Kot lahko vidite na spodnji sliki, upravljanje vidnosti modulov je osnovano na izbiri ali odstranitvi izbranih elementov in funkcionalnosti dnevnika. Z odstranitvijo izbire danega elementa bo izginil z menija na računih izbrane skupine uporabnikov. V primeru prikazanem na sliki, dostop do zavihka treninga je bil blokiran za igralce. Zapomnite si, da te nastavitve veljajo za vse uporabnike iz dane skupine v enoti, ki jo upravljate.

155.png