Składki

Algorytm Parsera

Algorytm Parsera

Tomasz Cybulski
1 miesiąc temu

Aby właściwie przygotować się do wprowadzenia parsera wyciągów bankowych w swoim klubie, dobrze abyś zrozumiał zasady jego działania. Algorytm wykorzystany w tym module analizuje kilka elementów w każdej transakcji. Kluczową informację dla działania parsera są dane dotyczące nadawcy oraz tytułu przelewu. W dużej mierze, w oparciu o te dwie dane systemem stara się przypisać transakcję do odpowiedniego zawodnika. Dlatego też zadbaj, aby opiekunowie wpisywali w tytule przelewu imię i nazwisko swojego podopiecznego, to pozwoli parserowi na działanie z największym procentem skuteczności.