Συνεισφορές

Αλγόριθμος ανάλυσης

Αλγόριθμος ανάλυσης

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Για να προετοιμαστείτε σωστά για την εισαγωγή του προγράμματος ανάλυσης τραπεζικών αρχείων στον σύλλογο σας, καλό είναι να κατανοήσετε το σχέδιο. Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται σε αυτήν την ενότητα αναλύει διάφορα στοιχεία σε κάθε συναλλαγή. Οι βασικές πληροφορίες για τη λειτουργία του αναλυτή είναι τα δεδομένα τίτλου αποστολέα και μεταφοράς. Με βάση αυτά τα δύο δεδομένα, το σύστημα προσπαθεί να εκχωρήσει τη συναλλαγή στον κατάλληλο παίκτη. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι γονείς εισάγουν το όνομα των χρεώσεων τους στον τίτλο μεταφοράς, κάτι που θα επιτρέψει στον αναλυτή να ενεργήσει με το υψηλότερο ποσοστό αποτελεσματικότητας.