Οδηγός γραφικών

Διεπαφή χρήστη του οδηγού

Διεπαφή χρήστη του οδηγού

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Ένας οδηγός αποτελείται από τέσσερα κύρια στοιχεία. 1 - κορυφαία εργαλειοθήκη, 2 - μενού κορυφαίων λειτουργιών, 3 - περιοχή εργασίας και 4 - δεξί μενού με αντικείμενα και γήπεδα

10.png