Εγκαταστάσεις και κρατήσεις

Πρόγραμμα κράτησης

Πρόγραμμα κράτησης

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Στην προεπισκόπηση κάθε δευτερεύουσας εγκατάστασης, στο κάτω μέρος της σελίδας, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα για την κράτηση μιας συγκεκριμένης δευτερεύουσας εγκατάστασης. Πάνω από το ημερολόγιο έχετε τη δυνατότητα να φιλτράρετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία και έναν συγκεκριμένο τύπο εκδήλωσης, προκειμένου να αυξήσετε την αναγνωσιμότητα του ημερολογίου σε περίπτωση υψηλής πληρότητας.

137.png