Αναφορές

Αναφορές δοκιμών (τεστ)

Αναφορές δοκιμών (τεστ)

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Η δυνατότητα δημιουργίας των δικών σας αναφορών, που αποτελείται από οποιαδήποτε δεδομένα υπάρχουν στο σύστημα, σας δίνει πολλές δυνατότητες να δημιουργήσετε διάφορους τύπους αναφορών, βαθμολογίες και άλλους τύπους πινάκων. Αυτή η λειτουργία μπορεί να αποδειχθεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για την προετοιμασία αναφορών π.χ. για τα γραφεία πόλεων, που συχνά απαιτούν αναφορά της εργασίας και των αποτελεσμάτων τους στις χρηματοδοτούμενες οντότητες.

93.png