Καθολικές ρυθμίσεις

Διαχείριση

Διαχείριση

Tomasz Cybulski
1 Πριν ένα μήνα

Το τελευταίο στοιχείο των ρυθμίσεων της οντότητας είναι η διαμόρφωση των ρυθμίσεων συστήματος.

157.png
158.png

Εδώ διαχειρίζεστε την ορατότητα: καρτέλες για ανακοινώσεις, προεπισκοπήσεις γραμμής αντιστοίχισης, καρτέλες περιοχών και αν ο χρήστης θα μπορεί να αφήσει αντιδράσεις και σχόλια κάτω από την ανάρτηση στον πίνακα ελέγχου και στο αποδυτήριο. Αυτό είναι επίσης το σημείο όπου διαμορφώνετε τις αυτόματες πληρωμές DotPay, αλλά έχουμε ήδη μιλήσει για αυτό σε προηγούμενα κεφάλαια.